7.1.09

Venezuela wijst Israëlische ambassadeur uit

Deze maatregel heeft ook gevolgen voor een deel van het personeel van de ambassade, dit uit protest tegen “de gruwel waarmee onschuldige kinderen en vrouwen de dood werden ingejaagd, een gevolg van de invallen in de Gazastrook door Israëlische troepen, en van de genadeloze bombardementen die de Israëlische regering systematisch, te lucht en te land, uitvoert op Palestijns grondgebied”.

Prensa Web YVKE/RNV

Via een mededeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, nam de Venezolaanse regering het besluit de Israëlische ambassadeur in de Bolivariaanse Republiek van Venezuela uit te wijzen uit protest tegen de aanvallen van Israël op de bevolking in de Gazastrook.
De genadeloze aanvallen van de Israëlische strijdkrachten, hebben de dood veroorzaakt van meer dan 600 personen in Gaza, velen onder hen vrouwen en kinderen, ondanks de bewering van Israël enkel militaire doelen van Hamas aan te vallen, de organisatie die, na democratische verkozen te zijn, de Gazastrook bestuurt.

Hiernavolgend, de volledige tekst van de mededeling:

“De regering van de Bolivariaanse Republiek van Venezuela is wederom getuige, samen met de Volkeren in de wereld, van de gruwel waarmee onschuldige kinderen en vrouwen de dood werden ingejaagd, een gevolg van de invallen in de Gazastrook door Israëlische troepen, en van de genadeloze bombardementen die de Israëlische regering systematisch, vanuit de lucht en te land, uitvoert op Palestijns grondgebied.

Tijdens deze tragische en verontwaardigende gebeurtenis, spreekt Venezuela haar openlijke solidariteit met het heldhaftige Palestijnse volk uit, betuigt haar steun in de pijn waarin duizenden gezinnen gehuld gaan om het verlies van geliefden, en steekt hen de hand toe door aan te kondigen dat de Venezolaanse regering niet zal rusten tot de verantwoordelijken voor deze gruwelijke misdaden streng worden bestraft.

De regering van de Bolivariaanse Republiek van Venezuela veroordeelt stellig de aanstootgevende schendingen van het Internationale Recht die Israël gepleegd heeft, en veroordeelt hun gebruikmaking van georganiseerd staatsterrorisme, waarmee het land zich geplaatst heeft in de marge van het overleg tussen de Naties.

Om de eerder vermelde redenen, heeft de regering van de Bolivariaanse Republiek van Venezuela besloten de Israëlische ambassadeur uit te wijzen alsook een gedeelte van het personeel van de Israëlische ambassade in Venezuela, daarmee nogmaals nadruk leggend op hun oproep tot vrede en hun eis tot respect voor het Internationaal Recht.

De regering van de Bolivariaanse Republiek van Venezuela heeft haar Missie voorgelegd aan de VN opdat, samen met de meerderheid van de regeringen die hetzelfde nastreven, druk wordt uitgeoefend zodat de Veilgheidsraad dringende en noodzakelijke maatregelen oplegt om de invasie van Israël in Palestijns grondgebied tegen te houden.

President Hugo Chavez, die ontmoetingen heeft gehad met hoge vertegenwoordigers van de Joodse Wereldraad en altijd tegenstander is geweest van het antisemitisme zoals van eender welk type discriminatie of racisme, doet aan de Joodse bevolking wereldwijd een oproep tot broederschap om zicht af te zetten tegen deze politieke misdaden van de Israelische regering die doen herinneren aan de zwarte pagina’s uit de geschiedenis van de 20ste eeuw. Met de genocide van het Palestijnse volk, zal de Israelische regering haar volk nooit het perspectief van een zowel noodzakelijke als duurzame Vrede kunnen aanbieden.


Bron: Prensa Web YVKE/RNV
Vertaald door Tabitha Bidee